EU fondovi u uslužnom sektoru: izgradite solarnu elektranu u turističkom ili trgovačkom sektoru!

Nakon uspješne prijave projekata u proizvodnoj industriji gdje smo uspješno prijavili 23 projekta fotonaponskih elektrana, što samo po sebi govori o našoj stručnosti i uspješnosti, slijedi natječaj za korištenje obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru: turizmu i trgovini.

Svrha poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014 – 2020

Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren 08.05.2018. do 21.09.2018.
Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Područje: uslužni sektor, obnovljivi izvori energije
Prijavitelji: mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja uslužnog sektora (turizma, trgovine)
Iznos bespovratnih sredstava: iznos javne potpore po projektu iznosi 60-80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o veličini poduzeća za investiciju te 85% za pripremu projekta i ostale opće troškove

Sažetak: Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti privatna mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja uslužnog sektora (turizma, trgovine) u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07). U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja G, odjeljka 45, 46, 47, osim djelatnosti 46.17, 46.21 46.35, 46.39, 47.11, 47.26 i 47.81 . Nadalje, prihvatljivi prijavitelji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja I odjeljaka 55 i 56 te djelatnosti iz područja N odjeljka 79. Svrha poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Što nudimo?

Cijelu pripremu i provedba projekata za navedeni natječaj po principu „ključ u ruke“, koja se sastoji od sljedećeg:

  • snimanje elektroenergetskih potreba energetski troškovne cjeline,
  • izrada tehničke i sve ostale potrebne dokumentacije,
  • izrada studije isplativosti,
  • prijave projekta na navedeni natječaj,
  • izgradnja same elektrane i puštanje u pogon.

Kompletan rizik svih faza prijave na navedeni natječaj mi preuzimamo na sebe, tj. za Vas ne postoje nikakvi troškovi. Svoj interes vidimo u dobivanju sredstava iz EU fonda i kasnije same realizacije projekta i izvedbe fotonaponske elektrane. Drugim riječima, u slučaju nedobivanja sredstava iz EU fonda, nemate nikakvih troškova.

Opširnije o našoj ponudi

Ugradnjom fotonaponske elektrane sufinancirane od strane EU, dobivate priliku trajno riješiti trošak električne energije za Vaš objekt. Fotonaponska elektrana smješta se na krov objekta i dimenzionira se tako da gotovo u potpunosti pokriva Vašu potrebu za električnom energijom.

Naš prijedlog suradnje sastoji se od kompletne realizacije projekta, od faze snimanja i analize energetskih potreba za električnom energijom Vašeg objekta, izrade projekta, prijave projekta na EU fond, osiguravanje sredstava od strane EU fonda za realizaciju projekta, montaže fotonaponske elektrane na krov i spajanja elektrane te puštanje sustava u pogon, sve po principu „ključ u ruke“.

Bitno je napomenuti da navedeni tip projekta sufinanciran od strane EU fonda ima vrlo brzi rok povrata, te nakon toga sva proizvedena električna energija praktički predstavlja prihod za Vaše poljoprivredno gospodarstvo jer nemate više potrebe za električnom energijom iz elektrodistributivne mreže.

Svakom našem projektu pristupamo individualno i prilagođavamo ga individualnim potrebama objekta jer ne postoje dva ista sustava. Naše dosadašnje bogato iskustvo projekata na objektima raznih kompleksnosti i veličina daje nam sigurnost da će svaki projekt biti tehnički izveden besprijekorno, a postotak uspješno prijavljenih projekata na EU fond (100%) daje Vama jamstvo da će sredstva biti uspješno povučena, ukoliko se sa pripremom projekata krene na vrijeme.

Za sve dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte.