EU fondovi u industriji: izgradite solarnu elektranu za Vaše proizvodno postrojenje!

Nakon uspješne prijave projekata u poljoprivrednoj industriji gdje smo prijavili 12 projekata sa 14 fotonaponskih elektrana od kojih su sve dobile pozitivnu odluku, što samo po sebi govori o našoj stručnosti i uspješnosti, slijedi natječaj za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama.

Glavni ciljevi SC 4b1 „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ OPKK, su povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama omogućujući proizvodnju jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije, te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije prebacivanjem na obnovljive izvore energije u sljedećim proizvodnim industrijama: industriji željeza i čelika, industriji obojenih metala, kemijskoj industriji, industriji stakla, keramike i građevinskog materijala, rudarstvu, tekstilnoj industriji, kožno prerađivačkoj i odjevnoj industriji, industriji papira i tiskarstvu, strojarstvu i ostalim metalnim industrijama te ostalim industrijama koje isključuju proizvodnju hrane i pića i duhansku industriju.

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014 – 2020

Fond: Europski strukturni i investicijski fondovi
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren 10.10.2017. do 17.01.2018.
Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Područje: proizvodna industrija, obnovljivi izvori energije
Prijavitelji: mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije
Iznos bespovratnih sredstava: iznos javne potpore po projektu iznosi 60-80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o veličini poduzeća za investiciju te 85% za pripremu projekta i ostale opće troškove

Sažetak: Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/2007), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljive su aktivnosti na registriranim djelatnostima poduzeća iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33. Ovim pozivom podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim procesima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu potrošnju isporučene energije prije provedbe mjere.

Što nudimo?

Cijelu pripremu i provedba projekata za navedeni natječaj po principu „ključ u ruke“, koja se sastoji od sljedećeg:

  • snimanje elektroenergetskih potreba gospodarstva,
  • izrada tehničke i sve ostale potrebne dokumentacije,
  • izrada studije isplativosti,
  • prijave projekta na navedeni natječaj,
  • izgradnja same elektrane i puštanje u pogon.

Kompletan rizik svih faza prijave na navedeni natječaj mi preuzimamo na sebe, tj. za Vas ne postoje nikakvi troškovi. Svoj interes vidimo u dobivanju sredstava iz EU fonda i kasnije same realizacije projekta i izvedbe fotonaponske elektrane. Drugim riječima, u slučaju nedobivanja sredstava iz EU fonda, nemate nikakvih troškova.

Opširnije o našoj ponudi

Ugradnjom fotonaponske elektrane sufinancirane od strane EU, dobivate priliku trajno riješiti trošak električne energije za Vaše gospodarstvo. Fotonaponska elektrana smješta se na krov objekta i dimenzionira se tako da gotovo u potpunosti pokriva Vašu potrebu za električnom energijom.

Naš prijedlog suradnje sastoji se od kompletne realizacije projekta, od faze snimanja i analize energetskih potreba za električnom energijom Vašeg gospodarstva, izrade projekta, prijave projekta na EU fond, osiguravanje sredstava od strane EU fonda za realizaciju projekta, montaže fotonaponske elektrane na krov i spajanja elektrane te puštanje sustava u pogon, sve po principu „ključ u ruke“.

Bitno je napomenuti da navedeni tip projekta sufinanciran od strane EU fonda ima vrlo brzi rok povrata, te nakon toga sva proizvedena električna energija praktički predstavlja prihod za Vaše poljoprivredno gospodarstvo jer nemate više potrebe za električnom energijom iz elektrodistributivne mreže.

Svakom našem projektu pristupamo individualno i prilagođavamo ga individualnim potrebama objekta jer ne postoje dva ista sustava. Naše dosadašnje bogato iskustvo projekata na objektima raznih kompleksnosti i veličina daje nam sigurnost da će svaki projekt biti tehnički izveden besprijekorno, a postotak uspješno prijavljenih projekata na EU fond (100%) daje Vama jamstvo da će sredstva biti uspješno povučena, ukoliko se sa pripremom projekata krene na vrijeme.

Za sve dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte.