Sustavi za nadzor rada elektrana

Solar-Log

Vaillant

Solare Datensysteme GmbH (SDS) je jedna od vodećih kompanija za nadzor rada fotonaponskih sustava, smart energy i upravljanje viškovima proizvedene električne energije. Solare Datensysteme GmbH je razvio i distribuira svoje Solar-Log™ uređaje i Solar-Log WEB Enerest™ portal još do 2007.

SDSova rješenja imaju važan doprinos uspješnoj integraciji obnovljivih izvora energije u pametnu distribucijsku mrežu i pomažu uspješnoj tranziciji prema čistoj energiji.

Više od opreme: