Faktori proizvodnje

Proizvodnja električne energije iz fotonaponskog sustava ovisi o sljedećim faktorima:

  • insolacija geografske lokacije,
  • zasjenjivanje,
  • orijentacija,
  • nagib i
  • ambijentalna temperatura.

 

Insolacija geografske lokacije

Na količinu dozračene energije (insolaciju) pojedinog mjesta na Zemlji ponajviše utječu njegova zemljopisnaširina i lokalne klimatske prilike. Zahvaljujući svom geografskom položaju Hrvatska ima povoljne uvjete za iskorištavanje sunčeve energije. Godišnja insolacija u Hrvatskoj iznosi 1100-1500 kWh/m2, ovisno radi li se o kontinentalnom ili primorskom dijelu. Od toga 75% dozrači u toplijoj polovici godine (od početka travnja do kraja rujna), dok je u hladnijem dijelu godine insolacija osjetno niža.

Zasjenjivanje

Moguće je da će se u ranim jutarnjim i kasnim popodnevnim satima zbog niskog sunca, okolnih zgrada i drveća stvarati djelomična sjena na fotonaponsku elektranu. To će se događati samo u prvih sat vremena nakon zore i prije zalaska sunca te će imati samo zanemariv utjecaj na godišnju dobit jer će se i u tom vremenu proizvesti nešto energije.

Najvažnije je osigurati dobru poziciju kako fotonaponska elektrana ne bi bila u sjeni tijekom glavnog dijela dana, zato pripazite da ga ne biste postavili baš na takvu poziciju.

Orijentacija

Sunce izlazi na istoku i zalazi na zapadu, ali nikada ne ide prema sjeveru. Dakle logično je da što je fotonaponska elektrana više orijentirana prema jugu, više je izložena direktnom sunčevom svjetlu te može proizvesti više energije. U principu bi fotonaponsku elektranu trebalo orijentirati točno prema jugu, inače će proizvodnja energije biti niža.

Nagib

Sunce provodi većinu vremena relativno visoko na nebu, stoga treba osigurati maksimalnu izloženost fotonaponskih panela direktnom sunčevom svjetlu i montirati pod određenim kutem za idealan nagib. U Hrvatskoj, godišnji optimalni kut kreće se između 33 i 38 stupnjeva od vodoravnog.

Utjecaj nagiba ovisi i o orijentaciji.

Ambijentalna temperatura

Pri većim temperaturama, efikasnost fotonaponskih modula se smanjuje. Dozvoljavajući protok zraka preko i, ako je moguće, iza fotonaponskih modula, smanjuje se ovaj problem.

 

Provjerite: